Giới Thiệu Các Phần Mềm Ứng Dụng Trong Trường Học :

Tác Giả : KS. Hồ Xuyên  - Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Thông Tin TKSOFT - Đà Nẵng
Chuyên viên Lập Trình - Nguyên GV Toán - Tin của Trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

01- Phần Mềm Quản Lý Thư Viện

 Phần mềm SLIMS là phần mềm Quản Lý Thư Viện trường học chạy trên máy tính hoặc mạng cục bộ của nhà trường .Bạn có thể nhắp đúp chuột vào biểu tượng bên trái hoặc tại dòng dưới đây để :

SLIMS  (School Libraty Management System)  là chương trình Quản lý Thư viện trường học có nhiều ưu điểm.Chương Trình đã được triển khai sử dụng tại nhiều trường học tại TP Đà Nẵng và các tỉnh khác.
Trước khi cài đặt các bạn nên xem  .
Chú ý: Chương trình Quản lý Thư viện dùng bảng mã Tiếng Việt 1 byte  TCVN3 (ABC).
Do đó nếu máy của bạn chưa dùng bộ gõ Tiếng Việt Unikey thì phải cài đặt chương trình này. 

Chương trình Thư viện đã được cải tiến qua nhiều Version . Các trường đang sử dụng chương trình có thể download bản cập nhật mới nhất của chương trình để sử dụng được các ưu điểm của chương trình mới nhất . Click vào đây để 
(Bản cập nhật trên chạy tốt trên hệ điều hành Windows tương thích với bộ OFFICE 2003)
Nếu máy của bạn đang sử dụng bộ OFFICE 2007 trở về sau, bạn phải Download bản cập nhật mới cách Click để

Để được sử dụng chương trình hiệu quả nhất, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Tác giả của chương trình qua số điện thoại  0983 891 602 (Anh Hồ Xuyên) 

         

02- Phần Mềm Quản Lý Thiết Bị Trường Học

Phần Mềm Quản Lý Thiết Bị chạy trên máy tính hoặc mạng cục bộ của nhà trường. Chương Trình đã được triển khai sử dụng tại nhiều trường học tại TP Đà Nẵng và các tỉnh khác.
Bạn có thể nhắp đúp chuột vào biểu tượng bên trái hoặc tại dòng dưới đây để :  
Các bạn có thể tìm hiểu chương trình Quản lý Thiết bị trường học bằng cách nhắp vào đây để xem   .
Chương trình Quản lý Thiết bị trường học có bản cập nhật mới nhất dành cho các trường đang sử dụng . Các bạn có thể download bản cập nhật mới nhất của chương trình để sử dụng được các ưu điểm của chương trình mới nhất. Click vào đây để  

 03- Phần Mềm Quản Lý Điểm Học Tập Của Học Sinh


    SMAS  
Phần Mềm Quản Lý Điểm có 2 Phân Hệ :
Hệ 1: Hệ Quản Lý Điểm chạy trên máy tính đơn của nhà trường hoặc mạng cục bộ trong nhà trường.
Hệ 2: Hệ Quản Lý Điểm chạy trực tuyến trên mạng Internet.
Cả 2 Hệ trên đều đã được triển khai ứng dụng cho nhiều trường THPT và THCS tại TP. Đà Nẵng và các Tỉnh khác. Các bạn có thể nhắp đúp chuột vào biểu tượng bên trái hoặc tại dòng dưới đây để :  
Chương trình Quản lý điểm đã được cải tiến qua nhiều Version . Các trường đang sử dụng chương trình có thể download bản cập nhật mới nhất của chương trình để sử dụng được các ưu điểm của chương trình mới nhất . Click vào đây để 

SMAS  là chương trình ứng dụng quản lý điểm học tập của học sinh trong trường phổ thông do Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Thông Tin TKSOFT thực hiện. Chương trình này kết hợp đươc sự liên kết thuận tiện giữa chương trình (hệ 1) chạy trên mạng cục bộ và chương trình cọng điểm online chạy trên mạng Internet (hệ 2). Chương trình chạy trên mạng cục bộ đã được nhiều trường sử dụng làm công cụ đánh giá việc học tập và rèn luyện của học sinh trong trường học, giúp nhà trường nắm được thông tin kịp thời ,chính xác góp phần rất lớn trong công tác giáo dục học sinh. Để thuận tiện trong việc thực hiện quản lý cộng điểm, công ty chúng tôi triển khai hệ chương trình cộng điểm Online nhằm giúp giáo viên cộng điểm mọi lúc, mọi nơi tại mọi máy tính miễn là máy có kết nối với Internet. Để biết những ưu điểm mà chương trình quản lý điểm đã thực hiện được mời các bạn xem :
   

Phần chương trình quản lý điểm online cũng có rất nhiều ưu điểm để hiểu được các thực hiện việc sử dụng mời các bạn click chuột tại dòng dưới đây để
   

Chú ý: Tất cả các phần mềm nói trên nếu đã cài đặt và sử dụng thì dữ liệu đều chứa trong dĩa D: Do đó dữ liệu không bao giờ bị mất . Nếu vì lý do nào đó mà phải cài đặt Windows cho máy tính thì các bạn chỉ cần cài lại phần hỗ trợ DLL và Font chữ bẵng cách chạy SETUP hỗ trợ . Các bạn có thể :